Ανακαινίσεις Μπάνιου

Ανακαίνιση Μπάνιου

Με την πάροδο του χρόνου το μπάνιο φθείρεται και εμφανίζονται ορισμένα προβλήματα που χρήζουν επιτακτική ανάγκη την ολική ή μερική ανακαίνισή του. Υδραυλικά προβλήματα & διαρροές, εμφάνιση υγρασίας και μούχλας, υποβάθμιση της υγιεινής και προβλήματα στο αποχετευτικό σύστημα, χαλασμένα πλακάκια, παλαιός- μειωμένος χώρος & χαμηλή λειτουργικότητα είναι μερικά από τα πιο συνηθισμένα.Ακολουθούμε τα εξής βήματα:

  • Αποξήλωση παλαιών ειδών υγιεινής, παλαιών σωληνώσεων & πλακιδίων

  • Υδραυλικές Εργασίες & Τοποθέτηση νέου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης

  • Τοποθέτηση νέου δικτύου θέρμανσης & ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

  • Τοποθέτηση ειδών υγιεινής

  • Τοποθέτηση πλακιδίων

  • Χρωματισμός τοιχίων και οροφή

  • Και στην ανακατασκευή του μπανιου σας όμορφες αρχιτεκτονικές λύσεις θα αλλάξουν την αισθητική του. Κρυφοί φωτισμοί, σποτ, καθρέφτες και διχρωμίες θα δώσουν το αποτέλεσμα που επιθυμείτε.