Θερμοπρόσοψη

Θερμομόνωση – Θερμοπρόσοψη

Τα τελευταία χρόνια  υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη χρήση εξωτερικής θερμομόνωσης για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την εξοικονόμηση πόρων στη θέρμανση και την ψύξη. Η εξωτερική θερμομόνωση βασικά επικαλύπτει ένα κτίριο με ένα υλικό που είναι πολύ καλό στο να αποτρέπει τη διαφυγή θερμότητας. Αυτό αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα επειδή μειώνει την ποσότητα ενέργειας που χάνεται μέσω του κτιρίου και μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση της ποσότητας ενέργειας που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη μούχλας (μύκητας) μέσα στο κτίριο.

Αναλαμβάνουμε τη θερμομόνωση των τοιχίων σας για εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50% αλλά και για προστασία από τη ζέστη και το κρύο, ενώ παράλληλα θωρακίζουμε την εξωτερική επιφάνεια του κτηρίου σας από φθορά σοβάδων και επισκευών.Η θερμομόνωση μπορεί να εφαρμοστεί και εσωτερικά χωρίς να επηρεαστούν οι διαστάσεις και η διαμόρφωση του χώρου

.  Περιγραφή των βασικών σταδίων για την ολοκλήρωση εργασιών Εξωτερικής Θερμομόνωσης.

Τοποθέτηση σταθερής σκαλωσιάς  για τις εργασίες.
Εφαρμογή θερμομονωτικής πλάκας γραφιτούχας η εξηλασμενης πολυστερίνης  με κόλλα και πλαστικά στηρίγματα.
Οπλισμός όλης της επιφάνειας με υαλόπλεγμα 160 γρ. και ινοπλισμένη κόλλα.
Τοποθέτηση σε όλες τις γωνίες πλαστικό γωνιόκρανο PVC με υαλόπλεγμα.
Αστάρωμα όλης της επιφάνειας πριν το τελικό σοβά.
Τελικό επίχρισμα παστώδης ακρυλικός η σιλικονουχος σοβάς στο χρώμα της επιλογή σας.
Οπλισμός με κόλλα πλέγμα και ακρυλικό σοβά σε όλα τα κούτελα των μπαλκονιών και τις κολώνες. Στα ταβάνια, επισκευή σοβά και βάψιμο με ακρυλικό τσιμεντόχρωμα.
— Στεγάνωση
Αναλαμβάνουμε στεγανοποιήσεις άμεσα και υπεύθυνα, με το καλύτερο αποτέλεσμα εργασίας.

Τρόποι στεγανοποίησης:
–    Στεγανοποίηση ταράτσας με ασφαλτική μεμβράνη (ασφαλτόπανο).

–    Στεγανοποίηση με ακρυλικό υβριδικό υλικό,ελαστομερές,πολυουρέθανικο,τσιμεντοειδές η πολυουρίας

Θερμομόνωση ταράτσας:
Η θερμομόνωση ταράτσας γίνεται με:
–    Θερμομονωτικό πλακίδιο
–    Τοποθέτηση εξηλασμένης πολυστερίνης, γεωύφασμα ,χαλαζιακό αστάρι και ελαστομερές μονωτικό
–    Τοποθέτηση εξηλασμένης πολυστερίνης με επικάλυψη τσιμεντοκονίας