Η τιμή αναφέρεται στην λεκάνη. Το κάλυμμα πωλείται χωριστά.
n
n

 

Βάρος 20 kg
Λεκάνη αναρτώμενη LEGEND KARAG...
More
More